Love og regulativer

Denne side indeholder 3 afsnit:
1: Turistpolitikken for Skagen-området
2: Lov om butikstider

3: Regulativer for veje og pladser

Turistpolitikken for Skagen-området

De fire hovedmålsætninger for turist-politikken er:

at styrke områdets værdifulde SKAGEN image.
at udvikle turismen i overensstemmelse med Skagen-områdets grundlæggende værdier:

Sundhed – Miljø – Æstetik – Kvalitet og Etik

at bevare og udvikle turismen som et vigtigt erhverv i Skagen-området.

via produktudvikling sikre at Skagen-området efterspørges som feriemål hele året.

Derfor er det også vigtigt at detailhandlen bidrager til Turistforeningens markedsføring af Skagen.
Bidraget bruges bl.a. til deltagelse i mange messer i ind- og udland, en nødvendighed for at vedligeholde og udbygge turismen i Skagen.
Den samlede turistomsætning i den gamle Skagen Kommune anslåes til at være ca. 1 mia.

Regulativ for veje og pladser:

Regulativet blev vedtaget af Skagen Byråd i april 1996 efter en meget demokratisk proces, hvor handelsstandsforeningens medlemmers ønsker og mål blev taget i betragtning. Derfor er det vigtigt at detailhandlen holder selvjustits og overholder de regler der er vedtaget. Ikke blot af hensyn til kolleger men også i forhold til helhedsindtrykket af skagens gågade, så den fremstår som en attraktiv handelsgade, til glæde for fastboende og vore mange gæster. Der afholdes årligt et dialogmøde med Teknisk Forvaltning, hvor forskellige problematikker tages op til drøftelse.
Vi beder vore medlemmer være meget opmærksomme på følgende regler i ”Regulativ for veje og pladser”:

Udstilling af gadevarer:
Forretningen kan i åbningstiden uden særlig tilladelse, udstille gadevarer i en bredde på max. 60 cm på fortorvet langs egen facade, såfremt fortorvet fritholdes i en bredde på mindst 130 cm.

Udstillingsbånd:
Udstilllingsbånd er det areal, som ligger langs vandrenden (ude på selve gågaden). Det har en bredde på 160 cm, i visse tilfælde dog 80 cm. Der må ikke disponeres over disse arealer, før der er etableret en skriftlig lejeaftale med Teknisk Forvaltning.

Skal du bygge om, eller have nye skilte bør du kontakte Teknisk Forvaltning.

Råd og vejledning og Regulativ for veje og pladser kan rekvireres hos:
Teknisk Forvaltning,
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
tlf. 98 45 50 00

Lov om butikstid:

Lov om detailsalg fra butikker m.v.
Loven omfatter butikker, hvorfra der foregår detailsalg.
Generelle lukketider:
Butikker skal holde lukket fra lørdag kl. 20.00 til mandag kl. 06.00, samt på helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og efter kl 15.00 nytårsaftensdag.

Alle butikker har mulighed for at holde åbent fra kl. 10-17 den første og sidste søndag i hver måned og alle søndagene i december måned.
Den sidste søndag før juleaftensdag kan der holdes åbent fra kl. 10-20.
Derudover kan der holdes åbent 4 søndage om året fra kl. 10-17.

Skagen Gavekortet

Skagen gavekortet  Skagen gavekortet
Er det nye elektroniske gavekort og den perfekte gave, der giver modtageren frihed til selv at vælge. Gavekortet udstedes på et valgfrit beløb over 100 kr og kan benyttes hos en række af byens butikker, restauranter, hoteller og museer.