SKAGEN HANDELSSTANDSFORENINGS FOND

Fonden blev etableret i 1983 og har en grundkapital på kr. 200.000.

Legatet anvendes til følgende:
At understøtte foreningens medlemmer, disses enker og efterladte børn.
At understøtte unge handelsmænd/kvinder, bosiddende i Skagen Kommune, i disses videre uddannelse indenfor handlen.

Ansøgninger sendes til:
Skagen Handelsstandsforening
Postboks 121
9990 Skagen